பூக்களின் காலம் இது

பூக்களின் காலம் இது. இது வெய்யில் காலம் மட்டுமல்ல பூக்களின் காலமும் கூட.  நீங்கள் பார்க்கும் மரங்கள், செடிகள் பல பூத்துக்குலுங்கும் காலம் இது. உங்களை வெயில் வாட்டினாலும் உங்கள் கண்களும், மனதும் குளுமையாக இருக்க உதவும் காலம் இது. 
நீரைப் பருக வேண்டும்

Photo: +Arun Tamilan 

படத்திலே உச்சி வெயில் மண்டையைப் பிளக்கின்றது.இந்த வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து மீள நாம் அதிகளவு நீரைப் பருக வேண்டும்.ஒரு சராசரி மனிதன் ஒருநாளைக்கு குறைந்தது 2 லீட்டர் தண்ணீரையாவது குடிக்க வேண்டும்.நமது சிறார்களின் உணவிலே பழங்களும் காய்கறிகளும் அதிகளவு சேர வேண்டும்! இனிப்புப் பண்டங்கள் அவர்களது உணவிலே நன்கு குறைக்கப் பட்டு அவர்களின் ஆர்வம் விளையாட்டிலும் உடல்ப் பயிட்சியிலும் தீவிரமாக்கப் படவேண்டும்.சிறார்கள் சரியான  உணவுப் பழக்கத்தின் மூலம் ஆரோக்கியத்தைப் பெற்று விட்டால் அவர்கள் இத்தகைய விளையாட்டு இடங்களிலே ஓடி ஆடி விளையாடுவதே அவர்களுக்கு சிறந்த ஒரு உடல் பயிற்ச்சி தானே !
  நல்ல உணவுப் பழக்கம்,சுத்தம் சுகாதாரத்துடன் சேர்ந்த வாழ்க்கை முறை, ஆரோக்கியமான உடல்ப்பயிட்சி,நல்ல புத்தகங்களை நோக்கிய வாசிப்புப் பழக்கம் போன்றவற்றை நாம் நமது சிறார்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும்.அவர்கள் மனதிலே மகிழ்ச்சி பொங்கவேண்டும்!படத்திலே இந்தச் சிறுவன் வைத்திருக்கும் பல்லூன்களைப் போல நமது மனங்கள் யாவும் விரிந்து பரந்ததாகட்டும்!அற்புதமான சிந்தனைகள் நம்மவர்களிடையே உதிக்கட்டும்! இந்த உலகினை எல்லாவிதத்திலும்  நாம் ஒளியூட்டுவோம்!

- By Anjana

கோடை காலம்

Photo: +Arun Tamilan 

வணக்கம் நண்பர்களே!
உங்களை இந்த வலைப் பதிவினூடாக சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.இந்தப் படம் என்மனதில் உருவாக்கிய உணர்வலைகளை நான் இன்று உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளப் போகின்றேன்.

கோடை காலம் எப்போதுமே மனதிற்கு மிகவும் இனிமையானது.மரங்களில் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்குவது ஒரு வித இன்பம் என்றால் அப்படிப் பட்ட மரங்களுடன் சேர்ந்த சோலைகளில் நம் சிறார்கள் துள்ளிக் குதித்து மகிழ்ந்து விளையாடுவதைப் பார்ப்பது இன்னொரு வித இன்பம்!
          இப்படியான இன்பங்களையெல்லாம் பெற நாம் முதலில் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.நமது சிறார்களை உடலால் மட்டும் அல்ல, உள்ளத்தினாலும் ஆரோக்கியமானவர்களாக மாற்றவேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடம் தான் உள்ளது.ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன், ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல குடும்பத்தையும், ஆரோக்கியமான பல குடும்பங்கள், நல்ல ஒரு சமுதாயத்தினையும், அப்படிப் பட்ட நல்ல பல சமுதாயங்களின் சேர்க்கை,  நல்ல ஒரு உலகத்தின் தோற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கின்றது.

- By Anjana


sweet corn இனிப்பு சோளம் sweet potato சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு


sweet corn இனிப்பு சோளம் sweet potato சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு were cooked in cooker and ready to be eaten as snacks.

Interesting story of Pongal at Chennai 2015

We are aware that Traditional Pongal at Chennai is not 100% practical, but we decided to experiment how far it is possible.

We celebrated Pongal with Mud Pot and Mud Stove on the entrance to our home.

We offered the prepared Pongal to the God "SUN" and thanked him through our prayer and Pongal.

Watch out the snapshots made during the celebration at below links:


http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page1.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page2.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page3.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page4.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page5.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page6.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page7.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page8.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page9.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page10.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/traditional-pongal-in-chennai-page11.html

http://www.tamilpongal.com/2015/01/a-day-after-mattu-pongal-2015.html

A day after Mattu Pongal 2015

Last year (2014) a cow visited us on the day of Mattu Pongal. We offered Pongal banana and thanked her by showing Aarthi


http://www.tamilpongal.com/2015/01/a-cow-visited-us-on-mattu-pongal.html

This year also the same cow visited us on the day of Mattu Pongal (2015) and it was offered Pongal and Aarthi. However since i was out of station i didn't take any snaps.

The next day i was surprised to see the same cow in the morning who brought another two cows. So we had three visitors now.

We offered few food stuff and bananas. They didn't consume any of the thing we offered them. It seemed they demanded some other thing. I wondered how they expressed their demand,

One of our neighbor said that we should offer raw rice flour /  பச்சை அரிசி மாவு with jaggery / வெல்லம் mixed. They prepared the jaggery raw, rice flour and water mix in a bucket and offered to the cow.

It immediately started having this food mix. So we felt many traditions have been forgotten by this generation or it was not taught to us. So i thought is should explore much more traditions of our Tamil Culture and practice.

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல்....
யார் சொன்னது தமிழர் திருநாள் என 
தமிழா! அவ்வளவு சுயநலவாதியா நீ
மகிழ்ச்சி என்பது உனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என நினைக்க
உழவுக்கு நன்றி சொல்லும் நாள்
நீ மட்டும் தான் உழவு செய்கிறாயா?
ஞாயிறுக்கு நன்றி சொல்லும் நாள்
அது உனக்கு மட்டும் தான் சொந்தமா என்ன?
உலகே நன்றி சொல்லவேண்டிய நாள்
அனைவரையும் வாழவைக்கும் இயற்கைக்கு - இன்று 
நான் சொல்லிவிட்டேன்

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

Traditional Pongal in Chennai Page11

Now the Pongal Celebrations are over, the left out were the Mud stove with burnt ashes. Also we noticed few interesting things during the celebration. Two goats visited us at the end and we offered Pongal with plantain leaf. It ate both the Pongal and the leaf. A pet Dog also was our visitor, who didn't wait for me to take a snap. It ate so fast that made us feel "Yes we made a tasty Pongal".........


Traditional Pongal in Chennai Page10

The cooked Pongal is kept on Plantain leaves with bananas above Betel Leaf and Areca nuts , fruits and coconut in the mail leaf. Now with the camphor flame in Thambula plate, Pongal is offered to the God "SUN" by showing the flames towards SUN and worshiping. This is actually thanks giving to God "SUN". The Pongal ceremony is over and the pongal in leaf are consumed.Traditional Pongal in Chennai Page9

Now the Pongal has cooked well, the heat is reduced by removing burning wood sticks out of stove.Dried grapes and cashew nuts are fried with sufficient ghee and added into Pongal Pot.


The Pongal is stirred until all dried grapes, cashew nuts and ghee are well mixed fully.Later few shredded coconut pieces are sprayed into the Pongal pot and stirred.


Traditional Pongal in Chennai Page8

After checking the cooking condition of rice, milk was added to Pongal pot.Next Jaggery / வெள்ளம் was added to Pongal pot and stirred / mixed


Until the Jaggery / வெள்ளம் is thoroughly mixed with Pongal, it is stirred.