பூக்களின் காலம் இது

பூக்களின் காலம் இது. இது வெய்யில் காலம் மட்டுமல்ல பூக்களின் காலமும் கூட.  நீங்கள் பார்க்கும் மரங்கள், செடிகள் பல பூத்துக்குலுங்கும் காலம் இது. உங்களை வெயில் வாட்டினாலும் உங்கள் கண்களும், மனதும் குளுமையாக இருக்க உதவும் காலம் இது. 
No comments: